dr Daria Zozula

 • tłumacz przysięgły języka indonezyjskiego (nr TP 105/18);
 • tłumacz specjalistyczny polsko-indonezyjski;
 • tłumacz angielsko-polski i angielsko-indonezyjski.
 • Najlepszy tłumacz języka indonezyjskiego.
 • Jedyny tłumacz języka indonezyjskiego posiadający formalne wykształcenie tłumaczeniowe i językowe.
 • Wykładowca i pracownik naukowy.

Wykształcenie

 • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa porównawczego (rozprawa doktorska na temat tłumaczenia prawnego polsko-indonezyjskiego),
 • magister etnolingwistyki z językami kierunkowymi angielski i indonezyjski (magisterium na temat tłumaczenia audiowizualnego indonezyjsko-polskiego),
 • obecnie wykładowca na Filologii Indonezyjsko-Malajskiej i adiunkt w Pracowni Azji Południowo-Wschodniej na Wydziale Neofilologii UAM.

Od 2017 r. członek zwyczajny PT TEPIS

Od 2018 r. prezes Stowarzyszenia Polsko-Indonezyjskiego SAHABAT.

Autorka szeregu publikacji na temat języków i kultury Republiki Indonezji.

Wpisa na ministerialną listę tłumaczy przysięgłych.

Profil zawodowy LinkedIN.

Działalność naukowo-organizacyjna.

Wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe potwierdzone doświadczeniem i wykształceniem. Referencje i wybrani klienci

Oferta usług tłumaczeniowych

Tłumaczenia

pisemne zwykłe i specjalistyczne oraz ustne konsekutywne

Najwyższa jakość

najwyższa jakość przekładu i ścisła specjalizacja w zakresie tłumaczenia prawniczego polsko-indonezyjskiego / indonezyjsko-polskiego

Stawki

atrakcyjne i stałe stawki tłumaczeniowe

Gwarancja

gwarancja poufności tłumaczonych dokumentów

Oferta tłumaczeniowa w parze językowej indonezyjski polski

Rodzaj tłumaczeniaCena nettoStrona rozliczeniowa
Tłumaczenie pisemne poświadczone130 zł1125 zzs
Tłumaczenie pisemne specjalistyczne90 - 120 zł1800 zzs
Tłumaczenie pisemne zwykłe80 - 100 zł1800 zzs
Tłumaczenie ustne konsekutywneOd 1000 zł / 1 dzień (8h)
Tłumaczenie biznesowe + doradztwoDo uzgodnienia
Ekspres+100% wartości zlecenia

(do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT)

Zlecenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. daria@indonezyjski.pl, polskoindonezyjski@gmail.com

W przypadku tłumaczeń w trybie pilnym proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 692 722 301

Nie pobieram dodatkowych opłat za tłumaczenia przesyłane w innych plikach niż .doc/.docx (Microsoft Word)

W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami (zss). Zlecenia tłumaczenia zwykłego rozliczane do 0,5 strony.

W przypadku tłumaczeń poświadczonych strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami. Zlecenia tłumaczenia poświadczonego rozliczane do strony (każda rozpoczęta strona płatna jak za całą).

Usługa tłumaczenia Ekspres (24h) płatna dodatkowo 100% wartości zlecenia.

Tłumaczenia tekstów pisemnych o szczególnym stopniu trudności, teksty zawierające dużą liczbę wykresów, tabel lub teksty wymagające zachowania nietypowego układu graficznego itd. podlegają indywidualnej wycenie.

Przy stałej współpracy istnieje możliwość negocjowania stawek.

Preferowana forma rozliczenia to umowa o dzieło lub umowa zlecenie.

Doświadczenie

Pierwsze tłumaczenia wykonywałam jeszcze w trakcie studiów magisterskich, podczas poznańskich międzynarodowych targów (od 2006 r. w parach językowych polski-angielski, malajski-polski, indonezyjski-polski). Byłam także członkiem zespołu tworzącego polskie napisy do indonezyjskich filmów na potrzeby Festiwalu Filmów Indonezyjskich w 2008 r.

 • Wizyta BPK Indonesia (Indonezyjska Najwyższa Izba Kontroli) w Polsce, kwiecień 2018
 • Wielokrotne tłumaczenie sądowe symultaniczne i konsekutywne od 2014.
 • Obsługa tłumaczeniowa konferencji organizowanych przez Instytut Językoznawstwa UAM
 • Obsługa tłumaczeniowa Festiwalu Kultury Indonezyjskiej, Muzeum Ziemi Trzcianeckiej maj 2014
 • Wizyta J.E. Ambasadora Republiki Indonezji na UAM Poznań

Oprócz praktyki tłumaczenia zajmuje się także dydaktyką i szerzeniem wiedzy na temat tłumaczeń, m.in. byłam konsultantem ds. tłumaczenia polsko-azjatyckiego podczas redakcji Kodeksu Tłumacza Przysięgłego. Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych, dokumentów administracyjnych, a także w tłumaczeniu ustnym podczas negocjacji i spotkań biznesowych.

Działalność naukowa

Stopnie naukowe:

 • magister filologii, specjalność: etnolignwistyka język polski język indonezyjski;
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa porównawczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018.

Studia podyplomowe i stypendia:

 • stypendystka programu rządu indonezyjskiego Darmasiswa RI, Universitas Padjadjaran, Bandung Indonezja 07.2005-07.2006 (ukończony najwyższy stopień kursu języka indonezyjskiego dla obcokrajowców);
 • stypendystka programu rządu indonezyjskiego Darmasiswa RI, Universitas Indonesia, Dżakarta, Indonezja 08.2010- 01.2011 (indywidualna organizacja studiów: Indonezjanistyka i prawo);
 • stypendystka programu Erasmus 09.2008-02.2009 Triest Włochy (Translation Studies).

Kursy i szkolenia i certyfikaty

 • szkolenie z obsługi oprogramowania korpusowego ANTCONC 2017;
 • szkolenie z obsługi oprogramowania TRADOS/ SDL Studios 2017;
 • "Pod jaką firmą Pan działa?" Czyli o słowach w prawie i postępowaniu cywilnym TEPIS, Poznań 2017;
 • Budowanie trwałych relacji w biznesie be-pro.pl współorganizowane przez UAM Poznań, 2015;
 • International Professional English Certificate 2009 Triest, Włochy;
 • Certyfikat stopnia IV Kursus Bahasa Indonesia Universitas Padjadjaran Bandung, Indonezja, 2006;
 • Local Trainng Course – Podstawy Pracy w Organizacji i Zarządzania Projektem, AEGEE-Poznań, 2004.

Zainteresowania naukowe

Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze, języki i kultura Indonezji, przekładoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe:

 • tłumacz przysięgły języka indonezyjskiego (2018)
 • tłumacz specjalistyczny języki angielski-indonezyjski-polski (2010-)
 • tłumacz ustny polsko-angielsko-indonezyjski (2006-);
 • adiunkt w Pracowni Azji Południowo-wschodniej Wydział Neofilologii UAM Poznań (2018-);
 • nauczyciel akademicki, Filologia indonezyjsko-malajska, Wydział Neofilologii UAM (2011-).

Doświadczenie dydaktyczne:

 • wykładowca na kierunku filologia Indonezyjsko-malajska od 2011 r.
 • prowadzone zajęcia:
  • Praktyczna Nauka Języka indonezyjskiego stopnie I-V,
  • Gramatyka opisowa języka indonezyjskiego I-II,
  • Praktyka przekładu, translatologia (w parze językowej polski-indonezyjski).

Działalność naukowa

 • członek komitetu redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication

Realizowane i zakończone projekty badawcze

2013-2016 wykonawca projektu badawczego o numerze 2012/07/E/HS2/00678, pt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego przyznanego w ramach programu Sonata Bis przez NCN

Developing Model Of Moderate Islam Culture Based On Indonesian Language Teaching And Learning For Foreign Speakers przy współpracy z Universitas Islam Malang, grant finansowany przez Indonezyjskie Ministerstwo Religii. Okres badań: 01.2015- 11.2016

Doświadczenie organizacyjne:

 • organizacja corocznych konferencji międzynarodowych V International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, UAM (2013-…);
 • członek komitetu organizacyjnego corocznych konferencji międzynarodowych Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM ( 2006-…);
 • członek komitetu organizacyjnego konferencji Translating Europe 9-10.12.2017, organizowanej przez Komisję Europejską, UAM i TEPIS;
 • członek komitetu organizacyjnego konferencji Między słowami – czyli jak rozumieć obcokrajowców. O różnicach kulturowych w komunikacji z udziałem tłumacza , 17-18.02.2017 Kołobrzeg, PT TEPIS UAM Poznań Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu;
 • członek komitetu organizacyjnego II konferencji indonezjanistycznej „język literatura i kultura 24.01.2017 (międzynarodowa) oraz I konferencji indonezjanistycznej 26.02.2016 (konferencja krajowa);
 • Second Conference on Languages for Special Purposes and Small Languages, Instytut Językoznawstwa UAM 16.05.2016.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

 • prezes Stowarzyszenia Polsko-Indonezyjskiego SAHABAT,
 • członek zwyczajny Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda II Stopnia Zasłużona dla Towarzystwa Tłumaczy Specjalistycznych i Przysięgłych TEPIS

Wykłady i warsztaty gościnne

 • warsztaty językowe, Gimnazjum nr 1 Trzcianka, 2015;
 • warsztaty na temat języka i kultury Indonezji SP nr 114 im. Arkadego Fiedlera, Kraków 2015;
 • szkolenia z terminologii specjalistycznej i tłumaczenia specjalistycznego dla Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (2011-2016).

Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

 • 6th international conference on Law & Social Order, 20-21.08 2017, Constanta Romania, referat: Features of the Language of the Law – a Comparative Study of Polish English and Indonesian Legal Texts;
 • 12th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 23-25 June 2017, Kołobrzeg, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Referat: Nazwy własne osobowe w ujęciu translatologicznym indonezyjsko-polskim i polsko-indonezyjskim;
 • III International Conference Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives, 8-9-06.2017 Białystok, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, referat: Features of the Language of the Law – a Comparative Study of Polish and Indonesian Legal Texts;
 • II International Conference on Indonesian Language, literature and Culture, 18.06.2017 Kołobrzeg, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu referat: ‘Comparative analysis of Deontic Significators in polish, English and Indonesian Civil Codes;
 • 5th International Conference of Oriental Studies – Concepts, Methods, Challenges and Perspectives 17-18.10. 2016, referat: Comparative analisys of Deontic Significators in Polish, English and Indonesian Civil Codes . (współautorstwo z p. prof. UAM dr hab Aleksandra Matulewską i p. prof UAM dr hab Kyeong-geun Oh);
 • 11th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, UAM Poznań,23-26. 06. 2016r. referat: Bahasa Hukum Indonesia – nietypowy czy typowy język prawny;
 • 10th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics 21.06. 2015 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań referat: Cechy języka prawa na przykładzie indonezyjskich tekstów z zakresu praw do nieruchomości;
 • XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego 6.12.2014TEPIS,Warszawa referat: Przekład indonezyjskich umów o przeniesienie praw do nieruchomości na język polski;
 • Ninth Conference on Legal Translation court Interpreting and Comparative Legilinguistics 4-6.07.2014 Tłumaczenie polsko-indonezyjskie pełnomocnictw;
 • Conference on Small Languages, 16.05.2014 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, referat: Cechy indonezyjskiego języka prawa;
 • Eight Conference on Legal Translation court Interpreting and Comparative Legilinguistics referat: Język Prawa w Indonezji, 28.-30.06.2013;
 • 7th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 29.06-1.07. 2012, Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, referat: Przekład prawniczy indonezyjsko-polski;
 • The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics. Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, 30 czerwca –2 lipca 2011 r. Referat: The development of legal language in Indonesia;
 • 5 th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2010 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań.

Odczyty na konferencjach krajowych

 • XXXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego PT TEPIS 21-22.10.2017 referat: Sposoby wyrażania nakazu, zakazu i dozwolenia w polskim i indonezyjskim języku prawnym na przykładzie przepisów z zakresu zobowiązań umownych;
 • II Kongres Języka Prawnego i Prawniczego, XI Konferencja Lingua Iuris, Uniwersytet Warszawski, 27-28 kwietnia 2017 r. Referat: Nazewnictwo nieruchomości w aspekcie translacyjnym, analiza porównawcza polsko-angielsko-indonezyjska;
 • Między słowami – czyli jak rozumieć obcokrajowców. O różnicach kulturowych w komunikacji z udziałem tłumacza , 17-18.02.2017 Kołobrzeg, PT TEPIS UAM Poznań Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Referat: Nie czyli tak, jutro czyli nigdy – o problemach w tłumaczeniu ustnym indonezyjsko-polskim z perspektywy tłumacza;
 • XXX Warsztaty Przekładu prawniczego i Specjalistycznego PT TEPIS, 8-9.10.2016 Warszawa Referat: Różnice kulturowe jako potencjalne problemy tłumaczeniowe na przykładzie tłumaczenia audiowizualnego indonezyjsko-polskiego;
 • III Konferencja Studiów Indonezjanistycznych 20-21 maja 2016 r. Toruń Referat: Lingua Legis w Indonezji – rys historyczny;
 • Ogólnopolska Konferencja Kinematografie Azji: wczoraj i dziś Instytut Językoznawstwa UAM, 6-7.05. 2016, Poznań, referat: Analiza błędów popełnionych w tłumaczeniu filmów indonezyjskich na język polski;
 • Polski Język Prawny – Nowe wyzwania 23.04.2016, Warszawa UW Referat: Elementy brachygraficzne w języku prawa – klasyfikacja, funkcje i przykłady zaczerpnięte z indonezyjskiego i polskiego języka prawnego;
 • Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość 18. 03.2016 Poznań, WSJO Poznań Referat: Meandry kultury indonezyjskiej na przykładzie kultury prawnej;
 • I Ogólnopolska konferencja Indonezjanistyczna – z okazji 12-lecia nauczania języka indonezyjskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza , 7.03.2016 Poznań Referat: Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją. (współautor: dr Teija Gumilar);
 • 70 lat niepodległości Indonezji, ogólnopolska konferencja naukowa Muzeum Azji i Pacyfiku, 23. 10. 2015 referat: Odrodzenie Naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją;
 • Konferencja z okazji XXV-lecia PT TEPIS 10-11.10.2015 referat:Terminologia z zakresu umów sprzedaży nieruchomości w aspekcie porównawczym polsko-indonezyjskim;
 • Polski język prawny – nowe wyzwania, 24.04.2015 UW referat: Sposoby wyrażania zakazu nakazu i dozwolenia w polskim;
 • Drugie Spotkanie Indonezjanistyczne, UMK 7-8.06.2013, Toruń, referat: Pluralizm systemów prawnych Indonezji a indonezyjski język prawny.
 • Pierwsze Etnograficzne Spotkanie Indonezyjskie,14-15.04.2010 UMK Toruń, UWM Olsztyn.

Uczestnictwo w konferncjach bez referatu

 • Wykład gościnny prof. Olgi Burukiny, The Moscov State Universit of Turism Industry) 4.11.2013 LSP Translation: Teory and Practice (5 hour lecture);
 • Second Confernce on Comparative Forensic Linguistics and Legilinguistics, 5-8.12.2007.

Popularyzacja

 • główny koordynator Dni Indonezyjskich organizowanych przez studentów i wykładowców Filologii Indonezyjsko-malajskiej UAM 2005-2016;
 • członek komitetu organizacyjnego Festiwalu Filmów Indonezyjskich 16.05.2016.

Publikacje

Książki

 • 2017 Alfin J.,Badaruddin, Jazil S. ,Gumilar T., Zozula D. Integrasi Islam Moderat dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Penutur Asing, Aswaja Nussantara Press

Artykuły:

 1. 2017 Exponents of Deontic Modality in Korean, Indonesian, English and Polish: A Contrastive Translative Perspective [w:]  ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY, T. LXX, Z. 2, 2017, (s. 185–211).
 2. 2016 Zozula D. Elementy Brachygraficzne w języku prawa – klasyfikacja, funkcje i przykłady zaczerpnięte z indonezyjskiego i polskiego języka prawa.[w:]Red: Kondratczyk-Przybylska D., Niewiadomski A., Walewska E. Język Prawny i Prawniczy I Kongres Ogólnopolski pp265-276.
 3. 2016 Gumilar T., Zozula D., Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją pp. 63-72.
 4. 2015 Różnice językowe, kulturowe i systemowe w przekładzie indonezyjsko-polskim na przykładzie wybranych fragmentów pełnomocnictwa szczególnego [w:]Comparative Legilinguistics vol.22/2015 pp.93-104.
 5. 2009 Analiza błędów popełnionych w tłumaczeniu indonezyjskiego musicalu „Biarkan Bintang Menari” na język polski. [w:] Investigationes Linguisticae vol. XVII pp.217-233.

Opinie

★★★★★

Beata O.

"Jestem bardzo zadowolona z tłumaczeń spotkań z kontrahentem z Indonezji. Pani Daria to kompetentny i profesjonalny tłumacz języka Indonezyjskiego, serdecznie polecam."

★★★★★

Artur S.

"Rekomendujemy współpracę z Panią Zozulą, którą cechuje profesjonalizm, dobra komunikacja, terminowość oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę."

Galeria

Kontakt

dr Daria Zozula

Tłumacz przysięgły języka indonezyjskiego
Tłumacz specjalistyczny i konferencyjny indonezyjsko-polski
Adiunkt na Wydziale Neofilologii UAM

Napisz lub zadzwoń

E-mail: daria@indonezyjski.pl, polskoindonezyjski@gmail.com
Tel.: +48 692 722 301

Napisz wiadomość